Noi reguli, mai clare, privind francizele

Luni
14.05.2018
Regulile privind funcționarea sistemelor de franciză în România vor fi supuse schimbării pentru prima dată în ultimii 20 de ani.
 

În vederea clarificării prevederilor legale privind funcționarea sistemelor de franciză din Romania, care să conducă la o mai mare precizie a termenilor și situațiilor care reglementează aceasta piață, vechile prevederi ale Legii nr. 79 / 1998 privind regimul juridic al francizei vor fi reformulate conform unui nou proiect de Lege care vine să modifice și să completeze Legea nr. 79 / 1998. Conform acestui proiect de lege, franciza va reprezenta un sistem de drepturi de proprietate intelectuală și industrială, care se referă la mărcile comerciale, numele comerciale, însemnele comercianților, modele utilitare, design, drepturi de autor, know-how sau brevete și care sunt exploatate în scopul revânzarii de bunuri ori prestării de servicii către utilizatorii finali. Afacerea în sistem de franciză se bazează pe o strânsă și continuă colaborare între entitați distincte și independente din punct de vedere juridic și financiar, denumite francizor și francizat.

În cadrul unei afaceri în sistem de franciză, francizorul acordă francizatului, în schimbul unei sume de bani, denumită taxă de intrare în rețea, dreptul de a exploata o afacere, în conformitate cu conceptul dezvoltat anterior prin intermediul unității-pilot. Taxa de intrare în rețeaua de franciză va fi o taxă fixă, ce se achită fie la semnarea contractului de franciză, fie ulterior, iar redevențele și celelalte taxe se vor achita periodic, de către francizat. Taxa de intrare se utilizează de francizor în scopul susținerii și dezvoltării continue a rețelei sale, pentru implementarea de îmbunătățiri, pentru cercetare și introducerea de noi tehnologii sau metode operaționale. Redevențele se achită pentru dreptul francizatului de a utiliza numele comercial al francizorului, logo-urile, sloganurile și celelalte elemente ale dreptului de proprietate intelectuală. Alte taxe care se pot aplica sunt taxele de management și de marketing, de licențiere a utilizării unor materiale de tip software etc. Acestea sunt calculate, de regulă, ca procent din cifra brută de afaceri lunară.

Una dintre cele mai importante modificări propuse este înființarea unității-pilot, prin care francizorul testează și definitivează formula de afacere pe care urmează să o vândă în sistem de franciză. “În practică, s-a observat că, în goana după obținerea cât mai facilă a profitului, unii antreprenori au eludat (mai ales în perioada 2007-2010) etapa de testare a conceptelor și le-au vândut fără să existe niciun fel de know-how dovedit a fi de succes sau experiență în domeniu. Au apărut astfel numeroase afaceri, etichetate drept francize, care au oferit modele neverificate și lipsite de viabilitate. Așa se face că, după o perioadă relativ redusă de la înființare, companii românești, din diverse domenii, dar mai ales din zona de imobiliare și brokeraj bancar, au pus bazele unor rețele nesustenabile, generând falimente pentru sute de francizați. În lipsa unei unități-pilot, nu se poate vorbi de francizarea unei afaceri” – declară reprezentanții autorităților.

Francizorul va avea obligația de a furniza potențialului francizat un document de dezvăluire de informații, care trebuie să conțină date specifice, referitoare la istoricul și experiența francizorului, amănunte privind identitatea managementului francizei, istoricul de litigii al companiei și al conducerii acesteia, suma inițială pe care trebuie să o investească francizatul, obligațiile părților una față de cealaltă, precum și copii ale rezultatului financiar al francizorului, din ultimul an. Astfel, se vor impune două reguli formulate în această modificare a legii, care demonstrează preocuparea pentru protejarea francizatului și anume:

1. Obligația francizorului de a remite candidatului un document care trebuie să conțină informații sincere și precise privind vechimea și experiența companiei francizoare, drepturile de proprietate intelectuală pe care le deține, starea și perspectivele de dezvoltare a segmentului de piață vizat, importanța rețelei, durata, condițiile de reînnoire, de reziliere și de cesiune a contractului.

2. Acordarea unui termen de cel puțin 14 zile pentru francizat, între momentul primirii dosarului de informații și a proiectului de contract și momentul semnării acestuia. Intervalul alocat trebuie să permită francizatului să nu se angajeze decât după o serioasă reflecție.

Pe scurt, francizorul trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe de bază:

 • să deţină o unitate-pilot şi să exploateze o activitate comercială de succes, pe o perioadă de minimum 1 an, anterior francizării afacerii sale și lansării reţelei de franciză;

 • să fie titularul drepturilor de proprietate intelectuală şi/sau industrială pe o durată cel puțin egală cu durata contractuală;

 • să acorde francizatului asistență comercială sau tehnică pe durata aplicării contractului de franciză;

 • să nu exploateze el insuşi un punct de vănzare cu amănuntul sau să desemneze un alt francizat pe teritoriul desemnat în contract;

 • să-și îmbunătățească și să-și dezvolte în continuare produsele, conceptul afacerii și manualele de operare a francizei și să pună toate aceste îmbunătățiri la dispoziția tuturor francizaților din rețea;

 • să acorde francizatului o licență privind dreptul de proprietate intelectuală, într-un teritoriu definit.

Pe de altă parte, francizatul trebuie să îndeplinească câteva cerinţe, cum ar fi:

 • să dezvolte reţeaua de franciză şi să prezerve buna reputaţie a acesteia;

 • să nu exercite, direct sau indirect, nicio activitate comercială similară sau să nu dețină părți sociale sau acțiuni la o întreprindere concurentă;

 • să furnizeze francizorului orice informaţie de natură a facilita cunoaşterea şi analiza performanţelor şi a situaţiei reale financiare, pentru a asigura o gestiune eficientă în legătură cu franciza;

 • să nu divulge către terţe persoane know-how-ul furnizat de către francizor, atât timp cât acesta nu aparține domeniului public; practic, să utilizeze know-how-ul primit de la francizor doar în scopuri strict legate de exploatarea francizei;

 • să respecte prevederile din contractul de franciză și din manualele de operare;

 • să informeze francizorul cu privire la încălcările drepturilor de proprietate intelectuală acordate sub licență;

 • să protejeze secretul comercial în cadrul rețelei de franciză și să nu cesioneze drepturile de proprietate intelectuală către terți, fără acordul scris al francizorului. Cesionarea de părți sociale se va face doar cu respectarea strictă a prevederilor incluse în contractul de franciză. Secretul comercial cuprinde totalitatea informațiilor, incluzând, dar fără a se limita la manuale, contracte, date privind clienții, informații despre furnizori, formule, programe sau patente referitoare la operațiunile și serviciile sau produsele oferite, liste de preț, date financiare, know-how, metode, procedee, compilații, tehnici și orice altceva care aparține fondului comercial al francizorului.

Argumentul principal pentru introducerea noilor cerințe este reducerea riscului ca viitorul francizat, cu mai puțină experiență antreprenorială, să intre într-o colaborare dezamăgitoare cu un partener mai puțin fezabil sau chiar lipsit de experiență. Aceasta va fi prima modificare a sistemului legislativ privind franciza, de când a fost introdus în România, în vara anului 1997, având ca rol dezvoltarea unui mediu antreprenorial deontologic, care să conducă la apariția unei piețe de franciză sănătoase, la nivel național.

Pe de altă parte, serviciile specializate, oferite de firmele de consultanță care activează pe piața francizelor pot acorda atât francizorilor, cât și francizaților susținerea necesară pentru a evita riscurile care pot apărea de ambele părți. Astfel, în cazul francizorului, firma de consultanță poate asigura servicii care vizează dezvoltarea unui pachet de franciză complet și corect, precum și recrutarea candidaților potriviți pentru afacere în cauză, care de multe ori poate deveni un proces amplu, care va consuma francizorului foarte mult timp și efort în detrimentul păstrării focusului pe dezvoltarea rețelei de franciză și pe acordarea sprijinului de care francizații au nevoie. În cazul francizatului, firma de consultanță poate ajuta, de asemenea, prin consilierea viitorului antreprenor în ceea ce privește tipurile de franciză care prezintă șanse reale de succes, beneficiază într-adevăr de sprijinul francizorului și, mai ales, sunt alternativa potrivită din punct de vedere al activităților pe care francizatul este dispus să le desfășoare.

O astfel de firmă de consultanță este chiar compania noastră, PROFIT system, care asigură servicii specializate de consultanță în dezvoltarea afacerilor în franciză, prin cele 12 birouri deschise în țări din Europa Centrală și de Est, precum și în Rusia. În România, compania PROFIT system este prezentă de peste 6 ani și știm că piața locală a francizelor este în plină expansiune, simțindu-se o cerere din ce în ce mai mare pentru afacerile în sistem de franciză. Pentru informații suplimentare privind pachetele de colaborare dintre PROFIT system și francizori sau francizați potențiali, vă rugăm să transmiteți solicitarea Dvs. pe adresa de email mcoman@profitsystem.ro.


Bartal Melinda - Summer Time Travel franchise
Mircea Coman
franchise consultant