SMITH&SMITH

Informatii despre sisteme de franciza

Descrierea sistemului de franciza

Smith&Smith este prima companie de transfer de bani din România, înființată în anul 1999, care prestează, cu titlu profesional, servicii de plată, conform OUG nr. 113/2009, fiind autorizată de BNR, ca instituție de plată, cu licența Nr. IP-RO 006.

Smith&Smith va pune la dispoziția Agentului exclusiv Smith&Smith aceleași servicii ce pot fi oferite clienților prin intermediul agențiilor proprii Smith&Smith și va avea obligația dezvoltării permanente a serviciilor, acordând atenție nevoilor clienților și profitabilității afacerii. Fiecare tip de serviciu va genera un comision aferent, cuvenit Agentului exclusiv Smith&Smith.

Adaptarea portofoliului de servicii poate fi făcută pe parcurs, prin negocierile susținute de Smith&Smith, având la bază dezvoltarea afacerii.

Pentru Agentul exclusiv Smith&Smith, veniturile vor fi reprezentate de comisioane aferente următoarelor servicii:

 • Deschidere de conturi de plăți pentru persoane fizice și persoane juridice;
 • Transfer de bani prin Smith&Smith (în/din țară, în/din străinătate);
 • Schimb valutar pe cont, ca operațiune conexă unui transfer de bani;
 • Procesare de ordine de plată către furnizori de utilități, rate la banci, etc.;
 • Încheiere de polițe de asigurare de tip RCA;
 • Încasări și plăți pentru clienții companiilor de pariuri sportive (de exemplu NetBet);
 • Încasări și plăți pentru clienții care accesează microcredite de la instituții financiare nebancare;
 • Proceduri de KYC (cunoașterea clientelei) pentru diferite companii;
 • Licitații valutare și plăți externe pentru persoane fizice și persoane juridice;
 • Încasări de taxe și impozite;
 • Plăți amenzi auto UE.

Unitati personalizate

Rețea națională de 74 de agenții proprii
https://online.smith.com.ro/retea/smith

Fotografie locatie
Informatii pentru francizati

Sprijin pentru francizati

Smith&Smith a optat pentru dezvoltarea unei rețele naționale de agenți exclusivi Smith&Smith în locul unui sistem clasic de franciză, întrucât relația de tip agent care furnizează servicii de plată în numele și pe seama unei instituții de plată, așa cum este definită de OUG 113/2009, presupune pe lângă verificarea inițială realizată de către instituția de plată, o evaluare suplimentară și obligatorie realizată de către BNR. Astfel BNR va înregistra un agent al unei instituții de plată numai dacă atât persoana juridică solicitantă a calității de agent, cât și persoana responsabilă pentru conducerea și administrarea activității de prestare de servicii de plată desfășurate de către agent, respectă criteriile stabilite în reglementările emise de BNR (Secțiunea  a-3-a,  Cap.III, de la art. 25 -  la  art.31 din Regulamentul Băncii Naționale a României nr. 21/2009 privind instituțiile de plată).

Evaluarea BNR, care se va finaliza cu autorizarea sau respingerea solicitantului, va fi realizată pe baza:

 • informațiilor și documentelor referitoare la persoana juridică solicitantă, cum ar fi denumirea şi sediul agentului, respectiv numele şi adresa acestuia, tipul serviciilor de plată pe care intenţionează să le presteze pe teritoriul României şi, după caz, identitatea persoanelor responsabile pentru administrarea agentului, structura organizatorică, mecanismele de control intern care urmează să fie folosite de agent pentru a se conforma obligaţiilor în materie de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanţării terorismului, de protecție a persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date;
 • informațiilor și documentelor referitoare la persoanele responsabile pentru conducerea şi administrarea activităţii de prestare de servicii de plată desfăşurate de către agent, care demonstrează o buna reputaţie, precum și cunoştinţe şi experienţă adecvate naturii, extinderii şi complexităţii activităţii vizate.

În plus, față de mecanismul francizei care presupune ca beneficiarul să acționeze în nume și pe cont propriu, Smith&Smith este responsabilă pentru activitatea desfășurată de agenții exclusivi autorizați.

Activitatea Agentului exclusiv se va desfășura conform normelor interne ale Smith&Smith, care vor fi adaptate la sistemul de lucru cu agenți în exclusivitate. Procedurile și instrucțiunile de lucru vor fi cuprinse într-un Manual operațional, anexă a contractului de agent.

Atât reprezentantul legal al Agentului exclusiv, cât și angajatul/angajații acestuia vor efectua training-uri inițiale, periodice și complementare la sediul central al Smith&Smith, cu personalul calificat Smith&Smith, la sfârșitul cărora va fi evaluat nivelul de pregătire al acestora.

Smith&Smith, prin persoanele desemnate în acest scop, va efectua un control periodic al activității Agentului exclusiv și va oferi acestuia suportul necesar, atât la solicitarea reprezentantului legal sau a angajatului, cât și în cadrul procedurilor de control.

Tot acest proces va contribui la îmbunătățirea calității serviciilor, eficienței și profitabilității, întrucât agenții exclusivi Smith&Smith se vor implica direct în administrarea și promovarea afacerii, precum și în creșterea portofoliului de clienți.


Investitie totala, asteptari

Investiția în sistemul de agent exclusiv Smith&Smith va consta în amenajarea unui spațiu comercial, după un proiect primit de la Smith&Smith. În plus, va fi achitată o taxă de Agent exclusiv ce cuprinde toate costurile de proiectare, pregătire personal, consiliere și sprijin deschidere afacere și, nu în ultimul rând, acces la tot sistemul de lucru IT și sediul central.

Amenajare locație: în funcție de spațiul pus la dispoziție. Investiție medie estimată: 20.000 - 25.000 de RON.

Taxa de agent exclusiv: 12.000 RON.

Nu există redevențe lunare.​


Cerinte de baza

Cel mai bun candidat este o persoană cu experiență ca manager de vânzări și dezvoltare de rețea de contacte, cu abilități manageriale combinate, spirit antreprenorial și care se bucură de o bună reputație. În plus, ar trebui să poată asigura o finanțare suficientă, în funcție de potențialul de dezvoltare al locației propuse.

Viitorul Agent exclusiv Smith&Smith ar trebui sa aibă:

 • spirit antreprenorial,
 • experiență în domeniul financiar-bancar și/sau în vânzări,
 • să fie sociabil,
 • să fie dispus să înceapă o afacere nouă,
 • sa aloce timp suficient dezvoltării afacerii.

Agentul exclusiv Smith&Smith va trebui să desemneze o persoană angajată în cadrul entității pentru care să obțină autorizarea din partea BNR, persoană care poate fi chiar administratorul sau orice alt angajat împuternicit de către administrator.

În cazul deschiderii mai multor puncte de lucru ale unui Agent exclusiv Smith&Smith, acestea pot fi operate doar de personal selectat de către Agentul exclusiv Smith&Smith, fără a mai avea nevoie de autorizarea BNR.

Datorită specificului acestor tipuri de servicii care se bazează direct pe clienții finali (B2C), locația este unul dintre principalele avantaje ale unei afaceri profitabile. Alegerea corectă încă de la început va crea premisele unui business de succes.

Locația partenerului va fi aleasă în funcție de următorii parametri:

 • trafic pietonal și profil clienți,
 • nivel chirie și posibilități de amenajare,
 • poziționarea față de competiția din domeniul serviciilor bancare și al plăților,
 • durată contract de închiriere.

Locația poate fi de trei tipuri:

 • tip “insulă” în centre comerciale, mall-uri;
 • locație independentă;
 • tip “container”, înregistrat la primărie cu număr civic, pentru zonele rurale unde nu există posibilitatea de a accesa o locație independentă.

Informatii despre francizor

S.C. SMITH&SMITH S.R.L.

Strada Justiției nr. 54, Sector 4, București, România

0729.155.390

victor.druga@smith-smith.ro

online.smith.com.ro

Persoana de contact pentru candidati

Victor Drugă

Director Canale Alternative Tel: 0729.155.390

Afla mai multe

Completeaza formularul de contact de mai jos daca vrei mai multe informatii. Informatiile din formular vor fi trimise direct catre SMITH&SMITH.

Mesaj
Nume si prenume *
Oras *
Telefon *
E-mail *

Articole citite

Cele mai citite

Catalogul conține informații provenite direct de la deținătorii sistemelor. Înainte de a semna un acord de colaborare, fiecare candidat ar trebui să verifice personal fiecare ofertă prezentată în catalogul cu francize. Editorii își rezervă dreptul de a verifica lista de sisteme și informațiile din fiecare director. Dacă primiți informații că datele prezentate sunt incorecte sau neactualizate, vă rugăm să contactați redacția.